Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

ИТХ-ын Төлөөлөгч


Дорж Саран

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Самданцэрэн Энхээ

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Даржаа Чинбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Нямтогтох Лхагва-Иш

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хянгарав Үүрцайх

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батсайхан Оюунболд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Аюур Баянжаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бадар Эрдэнэчулуун

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Маахамба Улам-Ундрах

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Чулуунбат Чулуунцэцэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Уртнасан Гантөмөр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бямбадорж Энхсайхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Цогбадрах Чулуунтогоо

ИТХ-ын Төлөөлөгч