Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хэлэлцэн дүгнэлээ.
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 1
2 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хороо болон хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 11/10
3 Комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 11/11
4 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-23 03/06
5 Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-03-23 03/08
6 Үйлчигээний хураамж тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-07-05 09/04

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%