Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Сумын Хурлын төлөөлөгчдийн сургалт боллоо

2022-09-07

Аймгийн ИТХ-ын Ажлын алба, сумын ИТХ хамтран Баянгол сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус сургалтаар МУЗЗНДНТУТХ -ийн шинэчлэл болон түүнийг даган гаргасан журмууд, Хурлын төсөв, Хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нь, Төлөөлөгчийн манлайлал зэрэг сэдвүүдээр төлөөлөгч нар мэдээлэл авах юм. 

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%