Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Нийтийн сонсгол зохион байгуулах тухай

2022-09-30

Сумын төвийн А зэрэглэл дэх газар олголтын тухай, Баянгол сумын 2022 оны төсвийн тухай нийтийн сонсголыг тус тус зохион байгуулахаар болов.

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%