Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хэлэлцэн дүгнэлээ.

Огноо: 2022-12-16 Дугаар:1 Нээгдсэн:19

Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 81,2 хувьтай байна.

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%