Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай

Огноо: 2021-03-23 Дугаар:03/06 Нээгдсэн:24

Сумын малчин, мал бүхий иргэдийн өмчилж буй малын төрөл тус бүрээр тоо толгойд ногдуулах албан татварын хэмжээг тэмээ-500, адуу-1000, үхэр-800, хонь-800, ямаа-1000 төгрөгөөр тус тус тогтоосон байна.

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%