Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Малын тоо толгойн албан татварын хувь хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2021-03-23 Дугаар:03/08 Нээгдсэн:21

Малын тоо толгойн татварын хөнгөлөлт үзүүлэх тухай

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%