Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ИТХ

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хороо болон хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Огноо: 2022-12-16 Дугаар:11/10 Нээгдсэн:14

Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хороо болон хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн байгууллаа.

Bayangol.khural.mn сайтаар дамжуулан ямар төрлийн мэдээ мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

санал өгсөн: 1
1 / 100%
0 / 0%